top of page

Polityka prywatności

Zaktualizowano 24 listopada 2022 roku

WAŻNE: KORZYSTAJĄC Z NASZEGO SERWISU INTERNETOWEGO ORAZ/LUB PRZEKAZUJĄC NAM JAKIEKOLWIEK DANE OSOBOWE, UDZIELASZ WYRAŹNEJ ZGODY NA TO, ŻE JAKIEKOLWIEK DANE OSOBOWE, KTÓRE PRZEKAŻESZ, MOGĄ BYĆ PRZEZ NAS PRZETWARZANE W SPOSÓB ORAZ DLA CELÓW OPISANYCH W PONIŻSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI ORAZ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA DOTYCZĄCYMI DANYCH OSOBOWYCH.

POSZANOWANIE TWOJEJ PRYWATNOŚCI

Jesteśmy zdecydowani chronić i szanować twoją prywatność. Niniejsza polityka określa zasady, na podstawie których wszelkie zebrane od ciebie lub podane przez ciebie dane osobowe będą przetwarzane w naszym serwisie internetowym. Kiedy odwiedzasz nasz serwis internetowy, zachowujemy pewne podstawowe informacje i jesteśmy świadomi, jak ważne jest bezpieczne przechowywanie tych informacji oraz powiadomienie cię o tym, co będziemy z nimi robić. Możesz zdecydować o podaniu nam informacji, które uważane są za dane osobowe. Pojęcie „dane osobowe” w rozumieniu tej Polityki odnosi się do takich informacji jak: imię i nazwisko, adres email, adres pocztowy, numer telefonu czy jakiekolwiek inne dane, które mogą być wykorzystane, żeby cię zidentyfikować. Podawanie przez ciebie jakichkolwiek informacji osobowych nie jest wymagane do przeglądania publicznie dostępnych części tego serwisu internetowego.

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH

Niniejszy serwis internetowy jest własnością firmy Wydawnictwo Latzel – Jonasz Milewski („Wydawnictwo Latzel”). Decydując się dobrowolnie założyć konto, złożyć zamówienie lub podejmując jakiekolwiek inne działania, które obejmują podanie danych osobowych, zgadzasz się na postanowienia niniejszej Polityki, a także na przechowywanie twoich danych na serwerach. Administrator twoich danych osobowych może być różny w zależności od charakteru twojej interakcji ze stroną internetową. Na przykład jeśli złożysz zamówienie, twoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe zostaną przekazane firmie wysyłkowej.

BEZPIECZEŃSTWO I POUFNOŚĆ DANYCH

Niniejszy serwis internetowy jest własnością firmy Wydawnictwo Latzel – Jonasz Milewski („Wydawnictwo Latzel”). Decydując się dobrowolnie założyć konto, złożyć zamówienie lub podejmując jakiekolwiek inne działania, które obejmują podanie danych osobowych, zgadzasz się na postanowienia niniejszej Polityki, a także na przechowywanie twoich danych na serwerach. Administrator twoich danych osobowych może być różny w zależności od charakteru twojej interakcji ze stroną internetową. Na przykład jeśli złożysz zamówienie, twoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe zostaną przekazane firmie wysyłkowej.

OSOBY MAŁOLETNIE

Jeśli w kraju, w którym korzystasz z naszego serwisu internetowego, jesteś uznawany za osobą małoletnią, możesz podać swoje dane osobowe w niniejszym serwisie internetowym, jedynie przy udziale twojego rodzica (- ów) lub opiekuna (-ów). Jeśli jesteś rodzicem (rodzicami) lub opiekunem (opiekunami) i wyrażasz zgodę, żeby osoba małoletnia podała dane osobowe w niniejszym serwisie internetowym, to zgadzasz się na postanowienia niniejszej Polityki w odniesieniu do korzystania przez osobę małoletnią.

ZEWNĘTRZNI DOSTAWCY

Czasami niniejszy serwis internetowy będzie zawierał linki do stron internetowych zewnętrznych dostawców, którzy świadczą usługi na naszą rzecz (na przykład wypełnianie formularzy online). Będziesz wiedział, że znalazłeś się na stronie internetowej zewnętrznego dostawcy, ponieważ będzie ona inaczej wyglądała oraz zmieni się treść w pasku adresu twojej przeglądarki. W momencie wyboru zewnętrznego dostawcy, a także w pewnych odstępach czasu po dokonaniu wyboru, badamy polityki zewnętrznych dostawców dotyczące prywatności i ochrony danych, aby upewniać się, że utrzymują taki sam standard, jaki my stosujemy w naszych własnych politykach. Jednak ci zewnętrzni dostawcy udostępniają aplikacje i usługi, nad których programowaniem, warunkami użytkowania, polityką prywatności i ogólnymi warunkami nie mamy kontroli. Z tego powodu korzystanie z tych aplikacji i usług w niniejszym serwisie podlega aktualnie obowiązującym warunkom usług i ogólnym warunkom wyznaczonym przez zewnętrznych dostawców. Nie jesteśmy informowani o ich aktualizacjach, dlatego prosimy o zapoznanie się z nimi przed skorzystaniem z usług zewnętrznych dostawców. Jeśli masz pytania dotyczące zasad polityki prywatności zewnętrznych dostawców, prosimy o zapoznanie się z polityką udostępnioną na ich stronach internetowych. Korzystanie z Google Maps w niniejszym serwisie podlega aktualnie obowiązującej Polityce prywatności Google. Google to zewnętrzny dostawca i nie mamy kontroli nad jego aplikacjami, programowaniem i warunkami usług. W związku z tym korzystanie z Google Maps w niniejszym serwisie podlega aktualnie obowiązującym „Dodatkowym warunkom korzystania z usług Mapy Google i Google Earth”. Nie jesteśmy informowani o ich aktualizacjach, dlatego prosimy o zapoznanie się z nimi przed skorzystaniem z usługi Google Maps. Nie korzystaj z usługi Google Maps, jeśli nie zgadzasz się z warunkami jej użytkowania.

POWIADOMIENIA O ZMIANACH W NINIEJSZEJ POLITYCE

Wciąż ulepszamy i dodajemy nowe funkcje oraz możliwości tego serwisu internetowego, ulepszamy dostępne usługi i dodajemy nowe. Ze względu na zachodzące zmiany, a także zmiany w przepisach prawa oraz charakter rozwiązań technologicznych, nasze praktyki dotyczące danych będą od czasu od czasu zmieniane. Gdy zmiany naszej Polityki okażą się konieczne, opublikujemy wszelkie zmiany na tej stronie, żebyś zawsze wiedział, jakie informacje gromadzimy i jak je wykorzystujemy.

TECHNOLOGIA ACTIVE SCRIPTING I JAVASCRIPT

W celu ulepszenia funkcji naszego serwisu wykorzystuje się skrypty. Dzięki wykorzystaniu skryptów serwis może działać szybciej. Skrypty nigdy nie są wykorzystywane przez stronę w celu zainstalowania na twoim komputerze oprogramowania lub nieuprawnionego gromadzenia pochodzących od ciebie informacji. Dla poprawnego działania niektórych elementów strony niezbędne jest włączenie w przeglądarce obsługi technologii Active Scripting i JavaScript. Większość przeglądarek pozwala na włączenie lub wyłączenie tej funkcji dla określonych stron. Sprawdź dokumentację pomocy przeglądarki, żeby dowiedzieć się, jak włączyć obsługę skryptów dla wybranych stron.

Metody Płatności

- Credit / Debit Cards
- PAYPAL

- Zwykły przelew

 Payment Methods
bottom of page