top of page

Pozice ve vydavatelství

Friedrich Uhl - těšínský rodák, který změnil Vídeň

Rozsáhlá brožura o životě a díle Friedricha Uhla, pocházejícího z Těšína, který 28 let zastával roli šéfredaktora Wiener Zeitung.

Uhl byl básníkem, spisovatelem a novinářem. Byl to právě on, kdo přispěl ke změně vnímání role žen v novinařství.

Cieszyńska malowanka.png

Těšínská omalovánky - města

Omalovánka pro děti. Na každé stránce jsou zobrazeny významné objekty měst ve Slezském Těšínsku. Materiál je zdarma. Je možné si ho stáhnout a samostatně vytisknout.

Slezské Těšínsko je oblast složená z mnoha krásných míst. Omalovánka pomáhá dětem vnímat rozmanitost nacházející se v současnosti mezi dvěma státy.

Nonkonformista - Jonasz Milewski.png

Nonkonformista

"Próza se odehrává na Rakouském Slezsku na počátku 20. století. V době, kdy zbývá pouhých 7 let do vypuknutí první světové války, se hluboce zakořeněné nedostatky lidské osobnosti potýkají se šlechetností menšiny.

Zvítězí temnota, závist a nepřátelství nad rozumem?"

bottom of page